ขุนช้างขุนแผน

วรรณคดีไทยในความคิดของคนสมัยก่อนกับคนยุคปัจจุบันอาจแตกต่างกันมาก

Mother! – Privacy Please

คุยกันเรื่องภาพยนตร์ที่สร้างประสบการณ์การดูหนังที่หาไม่ได้บ่อยอีกเรื่องหนึ่งในรอบปี