ความตายของ อีวาน อีลยีส โดย ลีโอ ทอลสตอย (สปอย)

วรรณกรรมที่แฝงปรัชญาชีวิตเล่มนี้ของ ลีโอ ตอลสตอย

The Frankfurt School – บริโภคนิยม

อะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกในเวลานี้ อันที่จริงโลกของเรามักจะเคยผ่านจุดนั้นๆ มาแล้ว เราจึงเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนเสมอ