ถ้าหากเราจะช่วยใครสักคน เขาจำเป็นต้องอยากให้เราช่วยด้วยหรือเปล่า?

เวลาที่เราหวังดีกับคนอื่น ลึกๆ แล้วเราทำเพื่อพวกเขาจริงๆ หรือว่าจริงๆ แล้วเราทำเพื่อความสบายใจของตัวเราเอง

The Frankfurt School – บริโภคนิยม

อะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกในเวลานี้ อันที่จริงโลกของเรามักจะเคยผ่านจุดนั้นๆ มาแล้ว เราจึงเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนเสมอ