สรุปผลการดำเนินงานของ Etsy Shop 2017

โครงการขายของบน Etsy.com เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ที่เหลือก็คือการทำต่อไป และอย่าหยุดพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ

แนวโน้มใหม่ๆ ด้านสุขภาพ

วิทยาศาสตร์สุขภาพก้าวหน้าไปมาก จนความรู้สุขศึกษาที่เคยเรียนมาตอนเด็กๆ ใช้การไม่ได้แล้ว