สรุปผลการดำเนินงานของ Etsy Shop 2017

โครงการขายของบน Etsy.com เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ที่เหลือก็คือการทำต่อไป และอย่าหยุดพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ

January 11, 2018 :: ไลฟ์สไตล์ :: 1 comment.