Cacao หรือ Cocoa กันแน่?

สับสนมานานแล้วว่าสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร หรือว่าที่จริงแล้ว มันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน?