ถ้าหากเราจะช่วยใครสักคน เขาจำเป็นต้องอยากให้เราช่วยด้วยหรือเปล่า?

เวลาที่เราหวังดีกับคนอื่น ลึกๆ แล้วเราทำเพื่อพวกเขาจริงๆ หรือว่าจริงๆ แล้วเราทำเพื่อความสบายใจของตัวเราเอง

ความตายของ อีวาน อีลยีส โดย ลีโอ ทอลสตอย (สปอย)

วรรณกรรมที่แฝงปรัชญาชีวิตเล่มนี้ของ ลีโอ ตอลสตอย