ไม่มีตู้ไม้น้ำไหนที่เหมือนกันทุกอย่าง – จงช่างสังเกต

©

 

อย่าปักใจเชื่อความรู้ในอินเตอร์เน็ตจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากจนเกินไป ไม่ใช่เพราะความรู้เหล่านั้นผิด แต่เป็นเพราะไม่มีตู้ไม้น้ำสองตู้ไหนที่เหมือนกันหมดทุกอย่าง ปัจจัยอื่นๆ แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา วิธีการหนึ่งอาจใช้ได้กับตู้หนึ่ง แต่ใช้ไม่ได้กับอีกตู้หนึ่ง

แทนที่จะหาสูตรสำเร็จ หันมาเป็นคนช่างสังเกตตู้ไม้น้ำของเราเองดีกว่า เพราะนั่นจะเป็นวิธีที่ทำให้เราเข้าใจตู้ไม้น้ำของเราเองได้ดีที่สุด  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*