การควบคุมตะไคร่น้ำ – Tank Balance

©

ความเชื่อเดิมบอกว่าตะไคร่น้ำเกิดจากมีแสงสว่างและธาตุอาหารในตู้มากเกินไป โดยเฉพาะฟอสฟอรัส หรือเหล็ก

อย่างไรก็ตามนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิด แท้จริงการระบาดของตะไคร่ในตู้เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ตะไคร่น้ำสามารถเจริญเติบโตได้เร็วกว่าไม้น้ำ ซึ่งเกิดจากปริมาณ แสง คาร์บอน และปุ๋ย ไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นสภาพที่ตะไคร่น้ำเอาตัวรอดได้เก่งกว่าไม้น้ำ ตัวอย่างเช่น ตู้หลักของผม ตะไคร่สีน้ำตาลจะบุกทันทีถ้าไม่ได้ให้ปุ๋ย ดังนั้นธาตุอาหารจึงไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดตะไคร่ แต่ธาตุอาหารที่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณแสงต่างหากที่ทำให้เกิดตะไคร่

ดังนั้น การควบคุมตะไคร่ในตู้ไม้น้ำที่ถูกต้องคือการจัดสภาพแวดล้อมในตู้ทุกอย่างให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไม้น้ำให้มากที่สุด (และแย่ต่อตะไคร่น้ำให้มากที่สุด) นั่นเอง บางทีเรียกว่า Tank Balance (สมดุลของตู้ไม้น้ำ)  

 

(ภาพประกอบจากงานปลาสวยงามแห่งชาติ 2558)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*