ปลาซิวข้างขวานเล็ก

©

ปลายอดนิยมในตู้ไม้น้ำอีกชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดในอินโดจีนนี่เอง คล้ายซิวขวานใหญ่ แต่ตัวเล็กกว่า แต่แถบสีดำข้างลำตัวจะน้อยกว่า 

(lambchop rasbora, trigonostigma espied, false harlequin, espied rasbora)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*