ปลาเรนโบว์

©

ปลาเรนโบว์จัดเป็นปลาแบบ Dither (เช่น ปลาม้าลาย เป็นต้น) พวกมันจึงไม่กลัวคน แต่ต้องการที่โล่งๆ ในตู้สำหรับว่ายน้ำ การเลี้ยงปลา Dither ไว้ในตู้บ้างจะช่วยดึงในปลาที่ขี้อายกล้าออกมาว่ายน้ำด้วย เพราะพวกมันจะเห็นว่าปลาที่ออกมาว่ายน้ำเหล่านั้นไม่มีอันตราย

(Short-body Bozeman’s Rainbowfish, Melanotaenia boesemani) 

One thought on “ปลาเรนโบว์”

  1. เหมาะกับการทำเป็น หน้าม้า และ นกต่อ มาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*