ปลาแพะ

©

ปลาแพะเป็นปลาก้นตู้ นิยมเลี้ยงไว้ให้มันช่วยกินเศษอาหารที่ตกค้างตามพื้นตู้

ในทางปฏิบัติ มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเสมอไป เพราะเศษอาหารอาจมีมากหรือน้อยกว่าที่ปลาแพะต้องการ ทำให้เราต้องให้อาหารเสริมแก่ปลาแพะด้วย ซึ่งเป็นอาหารแบบเม็ดจม แต่อาหารเม็ดจมมักก่อให้เกิดปัญหา เพราะมันเน่าเสียง่ายมาก ดังนั้นการเลี้ยงปลาแพะเพื่อให้ช่วยกำจัดเศษอาหารนั้น อาจนำมาซึ่งปัญหาที่มากกว่าก็ได้

ถ้าจะเลี้ยงปลาแพะ น่าจะเป็นเพราะว่าชอบปลาชนิดนี้เป็นหลัก ส่วนผลพลอยได้ในการทำความสะอาดพื้นตู้นั้น ไม่ควรคาดหวังจากการเลี้ยงปลาแพะมากจนเกินไป

One thought on “ปลาแพะ”

  1. ปลาพวกนี้ ขายได้จากความต้องการ กำจัดเศษอาหารพื้นตู้ปลา เนื่องจากมันสีไม่สวย แสดงว่าคนส่วนมาก รวมทั้งคนขาย ที่นำมาขายเพื่อกำจัดเศษอาหารยังคงคิดไม่ถูก

Leave a Reply to ผู้กองเบิร์ด เกาะกูด Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*