หอยเขา

©

หอยเขา เป็นหอยในตระกูล Nerite ซึ่งหอยในตระกูลนี้แทบทุกชนิดจะกินตะไคร่ในตู้ไม้น้ำ และไม่ออกลูกในตู้ จึงเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แนะนำให้เลี้ยงในตู้ไม้น้ำมากที่สุด หากต้องการตัวช่วยควบคุมตะไคร่ในตู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*