คราบขาวที่ขอบตู้

©

เกิดจากคาร์บอเนตที่อยู่ในน้ำ ซึ่งอาจเกิดจากน้ำกระด้างมากเกินไป อาจใช้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดโดยเฉพาะก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*