คาร์บอนไดออกไซด์

©

พืชต้องการคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากในการสังเคราะห์แสง

ในตู้ไม้น้ำ น้ำไม่ได้หมุนเวียนออกไปไหนมากนัก จึงทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ไม่เพียงพอต่อการสังเคราะห์แสงของไม้น้ำเสมอ ไม้น้ำบางชนิดแทบจะอยู่ไม่ได้เลยในตู้ไม้น้ำที่ไม่ได้ให้คาร์บอนเสริม

เนื่องจากคาร์บอนมักเป็นสิ่งที่ขาดแคลนในตู้ไม้น้ำ การให้คาร์บอนในตู้ไม้น้ำ จึงมักช่วยทำให้ต้นไม้โตเร็วขึ้นได้เป็นทวีคูณ

ปริมาณคาร์บอนที่ละลายอยู่ในน้ำที่ระดับ 15-30 ppm เป็นระดับที่ไม้น้ำชอบมากที่สุด แต่ถ้ามากกว่านี้อาจเป็นอันตรายต่อปลาได้

ในตู้ไม้น้ำที่ไม่ได้ให้คาร์บอน อาจมีคาร์บอนอยู่น้อยกว่า 5 ppm เท่านั้น การใช้ปั้มลม ทำให้ผิวน้ำกระเพื่อม อาจทำให้คาร์บอนละลายได้มากขึ้น แต่ก็ไม่มากนัก

หรือถ้าให้คาร์บอนน้ำ เช่น Seachem Excel ก็อาจมีคาร์บอนเพียง 8ppm

สำหรับตู้ที่ให้คาร์บอนจากถัง สามารถทำให้มีปริมาณคาร์บอนในระดับ 15-30 ppm ได้ แต่ในกรณีนี้ไม่ควรให้ผิวน้ำกระเพื่อมมากเกินไป เพราะคาร์บอนจะสูญเสียออกไปทางอากาศ แทนที่จะเพิ่มขึ้น

บ่อยครั้งการให้คาร์บอนเฉยๆ อาจไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เพราะคาร์บอนละลายในน้ำได้จำกัด (เช่น ใช้หัวปล่อยคาร์บอนที่ไม่ดีพอ หัวตัน ฯลฯ) อีกวิธีหนึ่งที่พืชจะนำคาร์บอนไปใช้ได้นอกจากคาร์บอนที่ละลายในน้ำคือการใช้ปั้มน้ำช่วยพัดคาร์บอนให้วิ่งไปทั่วตู้ (carbon mist) ซึ่งจะช่วยประหยัดคาร์บอนได้ด้วย (ไม่ต้องเปิดมาก พืชก็ได้คาร์บอนเต็มที่)  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*