น้ำที่ใช้เลี้ยงไม้น้ำ

©

น้ำที่ใช้เลี้ยงไม้น้ำที่ดีที่สุดคือ น้ำประปาที่กำจัดคลอรีนแล้ว นอกจากจะปลอดภัยแล้ว พวกมันมีธาตุอาหารรองตามธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อไม้น้ำด้วย

น้ำ R.O. กลับไม่ใช้น้ำที่ดี เพราะนอกจากจะไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยแล้ว ค่า KH ยังต่ำมาก ทำให้ pH แกว่งได้ง่าย เป็นอันตรายต่อปลา 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*