ไฟสำหรับไม้น้ำ

©

ไฟสำหรับเลี้ยงไม้น้ำควรเป็นแสง 6500K ขึ้นไป และมีความเข้มแสงวัดเป็นกำลังไฟโดยประมาณดังนี้

  • ไฟน้อย 0.3-0.5 W/ลิตร
  • ไฟปานกลาง 0.5-0.8 W/ลิตร
  • ไฟมาก 0.8 W/ลิตร ขึ้นไป

ทั้งนี้เป็นแค่ตัวเลขคร่าวๆ เท่านั้น และใช้กับหลอดแบบ T8 ถ้าเป็นหลอด PL หรือ LED ตัวเลขอาจน้อยกว่านี้ ความสว่างจริงๆ ต้องวัดเป็น “ลูเมน” แต่วัดยาก จึงนิยมประมาณจาก W แทน

ต้นไม้บางชนิดไม่ต้องการแสงมาก ไฟน้อยก็อยู่ได้ เช่น อนูเบียส เฟิร์น มอส แต่บางชนิดต้องการแสงมาก เช่น พวกไม้พื้นตู้ต่างๆ ถ้าแสงน้อยจะอยู่ไม่ได้เลย 

เป็นที่ทราบกันดีกว่าต้นไม้ใช้แสงสีฟ้าและแดงในการสังเคราะห์แสง ทำให้เข้าใจว่า สเปกตรัมของแสงมีผล แต่ในทางปฏิบัติ ต้นไม้ใช้แสงได้ทุกสีในการสังเคราะห์ ดังนั้น สเปกตรัมจึงไม่สำคัญมากอย่างที่เข้าใจกัน ความเข้มแสง (ความสว่าง) ต่างหากที่สำคัญที่สุด

ควรเปิดไฟวันละ 6-8 ชั่วโมง แต่ถ้าความเข้มแสงไม่พอ ต่อให้เปิดนานขึ้นต่อวัน ก็ไม่อาจช่วยแก้ปัญหาได้

โดยส่วนตัว ชอบหลอด LED มากกว่าหลอดอย่างอื่น เพราะประหยัดไฟมาก และที่สำคัญ Voltage ต่ำ ทำให้ปลอดภัยมากกว่าเวลาเปียกน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*