สัปดาห์ที่ 8 : Iwagumi-Style Nano Aquarium (2015)

©

ผ่านไปสองสัปดาห์ก็ได้ Iwagumi-Style Nano Aquarium สมใจแล้ว

หลังจากนี้ ก็เปลี่ยนน้ำ 30% แค่สัปดาห์ละหน คอยขูดตะไคร่ ตัดแต่งไม้น้ำ และให้อาหารกุ้งตามสมควร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*