เพิลกลาส

©

จัดเป็นไม้หน้าตู้ (หญ้า) ที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง เพราะทั้งสวยและเลี้ยงง่าย 

  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemianthus micranthemoides
  • ลักษณะเฉพาะ : แสงมาก, โตเร็ว, หน้าตู้, เลี้ยงง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*