ดินไม้น้ำ

©

การปลูกไม้น้ำจะใช้กรวดหรือดินไม้น้ำก็ได้ แต่การใช้ดินมีข้อดีคือ มีธาตุอาหารในตัว ทำให้ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยฝัง (ไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรเลย ในช่วง 6 เดือนถึงหนึ่งปีแรก)

ดินไม้น้ำยอดนิยมคือดินอเมซอนของ ADA ซึ่งมีสีเข้มตัดกับสีของต้นไม้ได้ดี มีทั้งชนิดเม็ดใหญ่และเม็ดละเอียด แต่เม็ดใหญ่จะมีข้อดีกว่าตรงที่ไม่พุ่งกระจายมากเท่ากับเม็ดละเอียด

อายุใช้งานประมาณ 2-3 ปี ใช้ได้ทันทีไม่ต้องล้างน้ำก่อน แต่ควรให้เหล็กเพิ่มเมื่อใช้งานได้หกเดือน และให้โพแทสเซียมเพิ่มเมื่อใช้งานได้ครบหนึ่งปี

จุดอ่อนของดินอเมซอนคือปลดปล่อยปุ๋ยออกมามากเกินไปในช่วงแรกๆ ของการใช้งานทำให้ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ในช่วงแรก เพื่อลดการเกิดตะไคร่น้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*