หญ้าซาจิ

©

หญ้าซาจิ เป็นไม้หน้าตู้ที่เลี้ยงง่ายมาก เพราะไม่ต้องการแสงจ้า (ไม้หน้าตู้ส่วนใหญ่มักต้องการแสงมาก) มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จึงเหมาะกับตู้ที่มีขนาดใหญ่สักหน่อย เช่น 24 นิ้วหรือใหญ่กว่า คล้ายหญ้าเทเนลุส แต่มีลักษณะเป็นพุ่มมากกว่า

  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sagittaria subulata
  • ความต้องการแสง : ปานกลาง
  • เหมาะกับ : หน้าตู้ (Foreground) 
  • ความยาก : ง่าย
  • การดูแลเป็นพิเศษ : ธาตุเหล็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*