สัปดาห์ที่ 2: ไม้น้ำเริ่มเลื้อยแล้ว

©

ผ่านไปสองสัปดาห์ เพิลกลาสที่ปลูกไว้ก็เริ่มเลื้อยให้เห็นแล้ว ช่วงนี้ยังคงเปลี่ยนน้ำวันเว้นวันอยู่ และให้คาร์บอนน้ำเพื่อเร่งการเติบโตของไม้น้ำ เพื่อรอจนกว่าเพิลกลาสจะเลื่อยจนเต็มพื่นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*