สัปดาห์ที่ 1 : ปล่อยกุ้งแคระลงไป

©

ปล่อยกุ้งแคระลงไปตั้งแต่สัปดาห์แรกๆ ของการตั้งตู้ใหม่ เพื่อให้กุ้งช่วยควบคุมตะไคร่ ช่วงนี้ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ เช่น 30% ทุกวันเว้นวัน ประมาณหนึ่งเดือนเพื่อป้องกัน New Tank Syndrome จากนั้นค่อยเปลี่ยนน้ำแค่สัปดาห์ละครั้งก็พอ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*