ปรับไม้

ไม้จริงที่ซื้อมาจะมีความบิดเบี้ยวอยู่เสมอ เพราะปัญหาที่ไม่มีทางแก้ได้ของการใช้ไม้จริงทำงานไม้ ดังนั้น เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการนำไม้จริงมาปรับให้เรียบ ขนาน และได้ฉากก่อนเสมอ เรียกว่าการปรับไม้

ปกติแล้วการปรับไม้ต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า jointer แต่ผมไม่มี จึงข้ามขั้นตอนนี้ไป แล้วเริ่มต้นด้วยการรีดไม้ด้วยเครื่อง Planer แทน หน้าที่ของเครื่องรีดไม้คือการไสไม้ และที่สำคัญกว่านั้นคือการทำให้ด้านบนกับด้านล่างขนานกัน ซึ่งเป็นอะไรที่อุปกรณ์อย่างอื่น เช่น กบไฟฟ้า ทำไม่ได้

เนื่องจากไม้ที่ซิ้อมามีการบิดเบี้ยวบ้าง แต่ไม่ได้มากอะไร ดังนั้น หลังรีดไม้แล้ว ความหนาของไม้ก็จะหายไปแค่สัก 4 มม.เห็นจะได้

มีจิ๊กในการช่วยปรับทางไม้ให้ตรง

©

เมื่อได้ด้านบนและล่างของไม้เรียบและขนานกันแล้ว ก็ใช้โต๊ะเลื่อยมาตัดด้านขอบไม้ให้เรียบและได้ฉากกับด้านบนด้านล่างของไม้ ซึ่งในรอบแรกจะต้องมีจิ๊กสำหรับจับไม้ให้ขนานไปกับรั้ว เพราะว่าขอบด้านที่ชิดกับรั้วของโต๊ะเลี่อยยังไม่เรียบ แต่รอบที่สองที่ตัดขอบไม้อีกข้าง ไม่ต้องใช้จิ๊กแล้ว เพราะมีด้านหนึ่งที่เรียบแล้ว จึงวางขนานกับรั้วได้เลย ตรงนี้ไม้ก็จะหายไปอีกราว 2 มม.ทั้งสองข้างของท่อนไม้

รอบสอง ปรับขอบอีกข้าง ไม่ต้องใช้จิ๊กแล้ว

©

เสร็จแล้วจึงนำไปตัดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการใช้จริงได้ แต่เมื่อตัดเสร็จแล้วก็ต้อง ตากไม้ทิ้งไว้สักสองวัน เพื่อดูว่า ไม้จะบิดตัวอีกรอบหรือไม่ เพราะเวลาที่เราผ่าไม้หรือตัดไม้ ไม้อาจจะบิดตัวได้อีก เนื่องจากอาจมีความเครียดที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวไม้ตั้งแต่แรก เมื่อถูกผ่าหรือตัด ความเครียดเหล่านั้นจะถูกปลดปล่อยออกมา ทำให้ไม้บิดตัวได้อีก ถ้าบิดตัวอีกก็ต้องปรับไม้ใหม่อีกรอบ มาลุ้นกันครับว่ามันจะบิดตัวอีกหรือไม่ อีกสองสามวันข้างหน้า

ตากไม้

©

One thought on “ปรับไม้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*