ที่มาของข้าวเฉโป

©

ข้าวเฉโปคือข้าวหน้าเนื้อสัตว์หลายอย่าง เช่น หมูแดง เป็ดย่าง หมูกรอบ ในจานเดียวกัน

แต่เดิมข้าวเฉโปเรียกว่า ข้าวเสียโป เป็นข้าวหน้าเศษเนื้อ เพราะคนที่เสียพนัน (โป คือ ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง) ไม่มีเงิน ก็เลยต้องกินข้าวหน้าเศษเนื้อนั่นเอง

แต่ต่อมา เมนูนี้ถูกทำให้น่ากินมากขึ้น ด้วยการใส่เนื้อสัตว์ดีๆ ไม่ใช่เศษเนื้อสัตว์ และถูกเรียกชื่อเพี้ยนไป กลายเป็นเฉโปไปในที่สุด

One thought on “ที่มาของข้าวเฉโป”

  1. มันคือ แกงโฮ๊ะคนเหนือ แกงโฮ๊ะ คือเอาเศษๆ ในแต่ละมื้อ มาผัดแล้วเสริฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*