วิถีชีวิตของชาวเอเธนส์โบราณ

©

อารยธรรมกรีกและโรมันโบราณจัดว่าเป็นอารยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดยุคหนึ่งของมนุษยชาติ เพราะหลังจากนั้น วิถีชีวิตของชาวตะวันตกก็ไม่อาจเทียบเท่ากรีกและโรมันโบราณได้เลยอีกนับพันปี (ยุคกลาง)

อารยธรรมกรีกโบราณมีลักษณะเป็นนครรัฐหลายๆ นครรัฐ แต่ละนครรัฐมีอิสระเป็นของตัวเอง มีระบบการปกครองและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ที่เด่นๆ ก็เช่น สปาร์ตาร์ และ เอเธนส์ เป็นต้น เวลาเราพูดถึงกรีกโบราณส่วนมากเรามักจะหมายถึง เอเธนส์ แต่ให้เข้าใจว่า จริงๆ แล้ว กรีกโบราณยังมีนครรัฐอื่นๆ อีก ซึ่งไม่ได้เหมือนกับเอเธนส์เลย

เอเธนส์เป็นนครรัฐที่จัดว่ารุ่งเรืองที่สุด ทั้งในแง่ความมั่งคั่ง ขนาด และความเจริญก้าวหน้าทางความรู้ อาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้ชาวเอเธนส์มีชีวิตที่สุขสบายอย่างมาก แต่จริงๆ แล้วเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือ เอเธนส์มีการใช้แรงงานทาสจำนวนมาก ทำให้พลเมืองเอเธนส์แทบไม่ต้องทำงานเลย ประมาณว่ามีพลเมืองเอเธนส์ราว 50,000 คน ในขณะที่มีทาสในเอเธนส์มากถึง 130,000 คนเลยทีเดียว

แต่เดิมเอเธนส์ก็ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เหมือนอารยธรรมอื่นๆ แต่ต่อมาตระกูลต่างๆ เริ่มมั่งคั่งมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งอำนาจกันหลายกลุ่ม จนกลายเป็นความวุ่นวาย นำไปสู่การปฏิรูประบอบปกครองใหม่ โดยแบ่งคนออกเป็นชนชั้น ชนชั้นสูงสุดคือพลเมืองเอเธนส์เท่านั้นที่มีสิทธิในการปกครองประเทศ มีทาสในครอบครอง และสืบทอดได้ทางสายเลือดเท่านั้น รองลงมาคือพวกพ่อค้าซึ่งร่ำรวย แต่จะร่ำรวยแค่ไหนก็ไม่สามารถเลื่อนชนชั้นได้ รองลงมาคือพวกคนธรรมดาที่มีอิสรภาพ แต่ก็ไม่มีสิทธิทางการเมืองเช่นกัน และที่เหลือคือพวกทาสใช้แรงงาน

การปกครองของเอเธนส์จึงเป็นคล้ายระบบสภาของพลเมืองที่เป็นชายและเป็นชนชั้นปกครองเท่านั้น อาจกล่าวว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตย แต่จริงๆ แล้วเป็นอภิชนาธิปไตย หรือการปกครองด้วยคนส่วนน้อยที่มีชาติตระกูล ความรู้ และความสามารถเท่านั้นที่มีสิทธิทางการเมือง

พลเมืองเอเธนส์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิทางการเมืองมีชีวิตที่สุขสบาย เพราะเป็นเจ้าของที่ดินและใช้ทาสทำงานหนักให้แก่ตนเอง ส่วนใหญ่เป็นการเกษตร พลเมืองเหล่านี้จึงมีเวลาว่างมาก สามารถไปดูละคร ไปโรงอาบน้ำ ไปปาร์ตี้เพื่อเสวนาเรื่องปรัชญา (ชาวกรีกไม่นิยมทำตัวหรูหรา ชอบแสวงหาความรู้มากกว่า เพราะมองว่าวัตถุนิยมเป็นลักษณะของคนชั้นต่ำ) ส่วนผู้หญิงแม้ว่าจะเป็นภรรยาของพลเมืองเอเธนส์ แต่ก็จะไม่มีสิทธิมีเสียงเท่าผู้ชาย เวลาออกจากบ้านก็ต้องไปพร้อมสามี หรือมีทาสติดตามไปด้วยเท่านั้น

บ้านของชาวเอเธนส์สร้างด้วยดิน ทำให้ต้องย้ายบ้านบ่อย เพราะไม่ทนทาน ไม่มีหน้าต่าง และไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์มากนัก แม้ว่าจะร่ำรวยก็ตาม อาหารของพวกเขาส่วนใหญ่คือ ขนมปัง ชีส และผลไม้

 

One thought on “วิถีชีวิตของชาวเอเธนส์โบราณ”

  1. ความเชื่อว่า เสียงข้างน้อยมีความรู้ ดีกว่า เสียงข้างมากไร้การศึกษา แล้วออกมาปิดถนน น่าจะเคยเกิดมาแล้วในยุคเอเธนส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*