ถ้าหากเราจะช่วยใครสักคน เขาจำเป็นต้องอยากให้เราช่วยด้วยหรือเปล่า?

©

เวลาที่เราเห็นคนถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม สัญชาตญาณของเราคืออยากยื่นมือเข้าไปช่วยพวกเขาให้พ้นจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ

แต่ในชีวิตจริงกลับพบว่ามันไม่ได้ง่ายๆ แบบนั้น ชีวิตจริงซับซ้อนยิ่งกว่า เพราะคนที่โดนเอาเปรียบจำนวนไม่น้อย ไม่รู้ว่าตัวเองโดนเอาเปรียบ เพราะว่าถูกล้างสมองโดยผู้เอาเปรียบ เพื่อให้เชื่ออย่างเต็มใจว่า ตนเองสมควรได้รับการเอาเปรียบนั้นแต่โดยดี เพื่อที่ว่าผู้เอาเปรียบจะได้ไม่ต้องใช้กำลังบังคับเพื่อเอาเปรียบทุกครั้งไป แต่คนที่ถูกเอาเปรียบยินดีโดนกระทำแต่โดยดี

ตัวอย่างเช่น ทุกวันนี้ปัญหาการข่มขืนผู้หญิง มีบางคนอธิบายแบบเข้าข้างผู้ชายว่า เป็นเพราะว่าผู้หญิงเหล่านั้นแต่งตัวโป๊เอง ที่น่าแปลกก็คือ บางทีคนที่ออกมาพูดอย่างนั้นเป็นผู้หญิง เหมือนผู้หญิงเหล่านั้นถูกล้างสมองมาแต่เด็กแล้วว่าให้ยอมรับความเป็นใหญ่กว่าของผู้ชายแต่โดยดี จึงเต็มใจที่จะยอมรับสภาพของการเป็นเพศที่อยู่ต่ำกว่าว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม

หรือคนรากหญ้าส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าตนเองมีหน้าที่อย่างมากก็ทำได้แค่เป็นชาวสวนไปตลอดชีวิต หรือไม่ก็ไปเป็นคนรับใช้ตามบ้านคนรวย เพราะเชื่อในเรื่องกรรมว่าคนที่เขาอยู่สูงกว่าเป็นเพราะว่าทำบุญมาแต่ชาติก่อน เราทำกรรมมา ก็ต้องชดใช้กรรม อย่าไปขัดขืน รีบๆ ใช้กรรมไปจะได้หมดกรรมสักที ไม่ต้องการเรียกร้องความเท่าเทียม

หรือเด็กที่ไปเรียนคณะไหนก็ตามที่ตัวเองศรัทธามากๆ แต่คณะนั้นรับน้องโหด จนบางทีก็แทบจะถึงชีวิต มีคนที่ช่วยเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ แต่ปรากฎว่า พอเด็กคนนั้นฟื้นขึ้นมาจากห้องฉุกเฉินกลับบอกว่าไม่เอาผิดใดๆ ทั้งส้ิน เพราะยินดียอมรับประเพณีรับน้องด้วยความเต็มใจ

หรือประชาชนบางประเทศ ก็ไม่ได้ต้องการมีเสรีภาพ ไม่ได้ต้องการมีสิทธิเลือกตั้ง แต่ชื่นชอบระบอบเผด็จการด้วยความเต็มใจ อยากโดนบังคับ เพราะรู้สึกว่าศรัทธาในตัวท่านผู้นำ และเชื่อว่าระบอบเผด็จการจะนำไปสู่สังคมที่มีระเบียบ ทุกคนซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น

พอเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตจริงๆ บ่อยๆ ก็ทำให้อดถามไม่ได้ว่า ถ้าหากคนที่โดนเอารัดเอาเปรียบเหล่านั้นเต็มใจที่จะโดนเอาเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเต็มใจเอง หรือถูกล้างสมองก็ตาม การที่เรายื่นมือเข้าไปช่วย มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่า เพราะมิเท่ากับว่ากลายเป็นการยัดเยียดสิ่งที่เจ้าตัวมิได้อยากได้ กลายเป็นการเสือกรึเปล่า ความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่ต้องสมัครใจด้วยหรือไม่?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*