พุทธเหยียดฮินดู

©

คนไทยจะถูกปลูกฝังมาว่า ฮินดู เป็นศาสนาที่งมงาย เพราะบูชาเทพเจ้าต่างๆ ไม่เหมือนกับศาสนาพุทธของเรา ที่เป็นศาสนาที่มีเหตุผล และมุ่งเรื่องการหลุดพ้น ไม่อ้อนวอนเทพเจ้า ศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ดีกว่าฮินดู

ก่อนอื่นเลย อย่าชอบลืมว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ของไทย แต่เป็นสิ่งที่เรา import มาจากต่างประเทศ จับพระพุทธเจ้ามาทำให้เป็นหน้าไทย สวมชฏา แต่พระพุทธเจ้าจริงๆ แล้วเป็นแขกที่หน้าตาไม่ได้เหมือนกับเรา ทั้งพุทธและฮินดูล้วนเป็นศาสนาของอินเดียทั้งสิ้น ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลย บางทีก็เสียวๆ ถ้าคนอินเดียจะขอทวงคืนศาสนาพุทธจากเราแบบที่เราทวงคืนทับหลังนารายณ์ เราจะไม่มีศาสนาให้นับถือเอาง่ายๆ

ความเชื่อที่ว่า ฮินดูบูชาแต่เทพเจ้า ไม่สนใจเรื่องการหลุดพ้นนั้น เป็นความเชื่อที่มีอยู่แต่เฉพาะในประเทศไทย เนื่องจากไทยเราเลือกรับเอาฮินดูเข้ามาแค่เฉพาะส่วนพิธีกรรมเป็นหลัก เหตุผลก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการยกกษัตริย์ขึ้นให้สูงกว่าชาวบ้านผ่านพิธีกรรมแบบฮินดู ซึ่งมีคติความเชื่อเรื่องวรรณะ และพิธีกรรมของฮินดูก็ดูขลังใช้ได้เลย แต่จริงๆ แล้ว ฮินดูที่อยู่นอกไทย เป็นศาสนาที่ไม่ได้มีแต่พิธีกรรม แต่มีแนวคิดเรื่องการหลุดพ้นด้วย

ชาวไทยพุทธบางคนชอบพูดด้วยความภาคภูมิใจว่า ฉันเชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม เพราะว่าฉันเป็นชาวพุทธ โดยที่หารู้ไม่ว่า เรื่อง กฎแห่งกรรม นั้นเป็นความเชื่อของฮินดู ซึ่งมีมาก่อนที่จะมีศาสนาพุทธเสียอีก ศาสนาพุทธแค่รับเอาแนวคิดนี้ของฮินดูเข้ามา หรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ปฏิเสธแนวคิดนี้ การเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมจึงไม่ใช่สิ่งที่แสดงความเป็นพุทธ เพราะชาวฮินดูก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเช่นกัน

บางคนจะถูกสอนว่า โอเคฮินดูก็เชื่อเรื่องกรรมใช่ แต่เป็นแค่ระดับการทำบุญทำทานเพื่อให้กรรมดีพาไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ แต่พุทธของเราไปไกลกว่านั้น คือพูดเรื่องการหลุดพ้นออกจากวงล้อแห่งกรรมด้วย ไม่ต้องไปเกิดอีกเลย  คือพระนิพพาน ดังนั้นพุทธจึงเหนือกว่าฮินดู

นั่นก็ผิดอีกเหมือนกัน เพราะฮินดูแต่เดิมเลย ติดอยู่แค่การเวียนว่ายตายเกิดก็จริง แต่ในช่วงราวๆ สมัยพุทธกาล ฮินดูเริ่มพัฒนาแนวคิดเรื่องการหลุดพ้น (คัมภีร์อุปนิษัท) นั้นคือ จุดมุ่งหมายของชาวฮินดูคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากกรรมทั้งปวง ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องไปเกิดอีก แต่จะกลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอีกครั้ง (พรหมมัน) คำว่าพระเจ้าในที่นี้หมายถึงสรรพสิ่งทั้งปวง ซึ่งฮินดูเชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลเดิมเป็นสิ่งเดียวกันหมด แต่แยกออกมาเป็นสิ่งต่างๆ เนื่องด้วยกิเลส ถ้ากลับไปรวมกันใหม่ก็จะไม่ต้องเกิดอีก ซึ่งเป็นแนวคิดที่คล้ายกับเรื่องนิพพานของศาสนาพุทธอย่างมาก เพียงแต่ยังอธิบายในรูปแบบของพระเจ้าอยู่ ปัจจุบันนี้ นักประวัติศาสตร์ยังเถียงกันอยู่ว่า แนวคิดเรื่องการหลุดพ้นนี้ ฮินดูลอกพุทธมา หรือว่าพระพุทธเจ้าลอกฮินดูมา เพราะต่างก็เกิดแนวคิดนี้ขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมาก หรือก็อาจจะบังเอิญคิดได้พร้อมๆ กัน แม้แต่ศาสนาเชน โดยท่านมหาวีระ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็มีแนวคิดเรื่องการหลุดพ้นทำนองนี้เช่นกัน (ประวัติส่วนตัวของท่านมหาวีระคล้ายพระพุทธเจ้ามากอย่างประหลาด) อาจเป็นเพราะอินเดียในเวลานั้นพัฒนามาถึงจุดที่สามารถคิดเรื่องการหลุดพ้นได้พอดี

ดังนั้นฮินดูก็มีแนวคิดเรื่องการหลุดพ้นเช่นเดียวกับพุทธนะครับ ไม่ได้ไม่มี พุทธไม่ได้เป็นศาสนาเดียวที่มีแนวคิดเรื่องการหลุดพ้น ดังนั้น การหลุดพ้นจึงไม่ได้ทำให้ชาวพุทธต่างจากฮินดูอย่างที่เข้าใจกัน ที่จริงผมว่าพุทธต่างกับฮินดูในเรื่องการไม่บูชาเทพเจ้ามากกว่า ไม่ใช่เรื่องการหลุดพ้น

พิธีกรรมหลายๆ อย่างของไทย เป็นพิธีกรรมที่มีพราหมณ์เป็นผู้ทำพิธี เพราะเรายึมฮินดูมาเฉพาะพิธีกรรม และพาให้หลงเข้าใจไปว่าพิธีกรรมเหล่านั้นเป็นพิธีกรรมของฮินดู แต่จริงๆ แล้ว พิธีกรรมเหล่านี้จำนวนมากไม่พบในประเทศอินเดียเลย เช่น การโล้ชิงช้า หรือ การให้พราหมณ์มาบรวงสรวงศาลพระภูมิ แต่เดิมเป็นพิธีของเราเอง แต่เราได้เพิ่มพราหมณ์เข้าไปผสมเพื่อให้ดูขลังยิ่งขึ้น แต่ไม่ใช่พิธีของฮินดู เหมือนกับการบวชนาคซึ่งการบวชเป็นพิธีของพุทธ แต่พุทธในไทยเอาพราหมณ์มาผสมเอง ไม่มีในประเทศอินเดีย เป็น Thailand only (อุษาคเนย์)

พุทธแบบไทยยังมีการเหยียดฮินดูให้ต่ำกว่าพุทธด้วยการเอา พระพรหม พระวิษณุ ซึ่งเป็นพระเจ้าสูงสุดของฮินดู มากลายเป็นแค่คนที่ทำบุญบารมีมาเยอะจนได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ แล้วคอยมาแสดงความยินดี เมื่อพระพุทธเจ้ามาบังเกิด คือทำให้เป็นเทวดาที่อยู่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธที่อินเดียหรือทางมหายานจะไม่มีอะไรทำนองแบบนี้อยู่

ชาวฮินดูที่อินเดียจะไม่ค่อยมีปัญหากับพุทธ เพราะว่าชาวฮินดูถือว่าพุทธเป็นส่วนหนึ่งของฮินดู โดยถือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุ ชาวฮินดูจึงกราบไหว้พระพุทธเจ้าด้วย ซึ่งถ้าคนไทยพุทธก็อาจจะมองว่า ฮินดูก็กดพระพุทธเจ้าให้เป็นแค่อวตารของพระเจ้าของฮินดูด้วย ก็อาจจะมองเช่นนั้นก็ได้ ดังนั้นผมจึงไม่ได้จะบอกว่า พุทธเหยียดฮินดูฝ่ายเดียว ฮินดูไม่ได้เหยียดพุทธเลย แต่จริงๆ แล้ว ทุกชาติ ทุกศาสนา มีแนวโน้มจะเหยียดคู่แข่งอยู่เสมอ เพื่อดึงให้คนหันมาศรัทธา ผมจึงแค่ต้องการจะบอกว่า ไม่ควรฟังอะไรด้านเดียว ไม่งั้นเราจะได้แต่ฟังโฆษณาชวนเชื่อ จริงบ้าง หลอกแต่หวังดีบ้าง และเราก็จะห่างออกจากปรัชญาที่แท้จริงของความเชื่อนั่นๆ ออกไปเรื่อยๆ

หนังสือแนะนำ

  • ภารตะ สยาม ? ผี พราหมณ์ พุทธ ? โดย เชฟหมี
  • Hinduism for Dummies
  • หนังสือเกี่ยวกับฮินดูเล่มไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นของไทย

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*