Existentialism Recap

©

หลังจากที่พยายามศึกษาปรัชญาแนว อัตถิภาวะนิยม มาได้พอสมควร ข้าพเจ้าสรุปแนวคิดเรื่องจุดมุ่งหมายของชีวิต ตามแนวคิดนี้ ได้ประมาณนี้

คนเราทุกคนมีหน้าที่ นิยามความหมาย หรือคุณค่าของชีวิตของตัวเราเอง ด้วยตัวของเราเอง คือ มันจะเป็นอะไรก็ได้ ที่เราคิดและพิจารณาด้วยตัวเอง ไม่ใช่ฟังคนอื่นมา ทำตามๆ กันไป หรือเชื่อเจ้าลัทธิ และมีหน้าที่ที่จะสร้างคุณค่าเหล่านั้น ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ ตลอดชีวิตของเรา

แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำแบบนั้น เรามักจะหันเข้าหาสิ่งภายนอก เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นคนบอกเราว่า คุณค่าชีวิตของเราคืออะไร เพราะคนเราไม่อยากคิดเอง กลัวที่จะคิดเอง กลัวที่จะมีอิสระทางความคิด แต่เราไม่รู้ตัว สุดท้ายแล้วคนที่ทำแบบนั้นคือคนที่ไม่เคยมีชีวิตอยู่ เปรียบเสมือนก้อนหิน ที่คิดเองไม่ได้ จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต

คุณค่าชีวิตของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน เพราะคนเราทุกคนไม่ได้เหมือนกัน เรามี inner บางอย่าง ที่ทำให้แต่ละคนแตกต่างกัน สิ่งที่เหมาะกับแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน ลอกกันไม่ได้ และอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเราต่างกันก็คือประสบการณ์ชีวิต เพราะไม่มีคนสองคนไหนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่เหมือนกันทุกประการ สิ่งที่เหมาะกับแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันเลย ไม่ต้องกลัวว่าคุณค่าของเราจะแปลกประหลาด เพราะเป็นอิสระภาพของทุกคนที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเอง

บางคนเข้าใจว่า อัตถิภาวนิยม สอนว่าโลกนี้ไร้สาระ ก็เลยทำตัวเป็นพวกปลงชีวิต ไม่ทำอะไรเลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมาก จริงอยู่ที่อัตถิภาวะนิยมบอกว่า โลกนี้ไร้สาระ แต่สิ่งที่ปรัชญาแนวนี้ บอกให้จัดการกับความไร้สาระนี้ คือ ความไร้สาระของโลกทำให้คนเรามีอิสระที่จะกำหนดสาระให้กับตัวเองในแบบของตัวเอง ดังนั้น คนที่เป็นแนวนี้ จะเป็นคนที่ขยัน กระตือรือร้น ทำงานหนัก หาใช่คนที่หมดอะไรตายอยาก

สุดท้าย ปรัชญาแนวนี้สอนให้ลงมือทำ หาประสบการณ์ชีวิตเยอะๆ เพราะนั้นคือการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง อย่าอยู่แต่เพียงในความคิด จงปฏิบัติครับ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*