Pirates and Emperors

นิทานที่เล่าโดย St. Augustine

นานมาแล้ว มีโจรสลัดออกปล้มสะดม นำความเดือดร้อนมาสู่ชาวบ้าน ชาวบ้านจึงนำความไปฟ้อง พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราช

พระเจ้าอเล็กชานเดอร์ ได้ทราบดังนั้นจึงสั่งให้ไปจับตัวโจรสลัดมา พระองค์ถามสลัดว่า พวกเจ้าก่อกรรมทำเข็ญ สมควรตาย มีอะไรจะพูดมั้ย

โจรสลัดกล่าวตอบว่า พวกข้ามีเรือลำเดียว ออกขืนใจชาวบ้าน ถูกเรียกว่า โจร ส่วนท่าน มีกองเรือนับหมื่นนับแสน ออกยึดครองเกือบทั้งโลก ท่านถูกเรียกว่าเป็น พระจักรพรรดิ

นิทานเรื่องนี้เล่าโดย   Saint Augustine   และเล่าซ้ำโดย  Noam Chomsky

#อำนาจนิยม

One thought on “Pirates and Emperors”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*