Cacao หรือ Cocoa กันแน่?

©

โกโก้ เป็นพืชชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา

แต่เดิมพืชชนิดนี้สะกดว่า Cacao แต่ต่อมาค่อยๆ เพี้ยนจนกลายเป็น Cocoa ดังนั้นที่จริงแล้ว คือสิ่งเดียวกัน แต่ในปัจจุบันมักนิยมสะกดว่า Cacao เวลาพูดถึงโกโก้ในฐานะพืช หรือวัตถุดิบของมัน และสะกดว่า Cocoa เมื่อมันเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้ว

จากการเดินสำรวจในซุปเปอร์มาร์เก็ตพบว่า โกโก้ยี่ห้อเฮอชี่ จะสะกดว่า Cocoa แต่ระบุว่าผลิตจาก Cacao 100% แต่ถ้าเป็นตรานางพยาบาล จะเขียนข้างกระป๋องไว้ทั้งสองแบบ คือพลิกข้างหนึ่งจะเขียนว่า Cacao แต่พอพลิกอีกข้างจะเขียนว่า Cocoa

โกโก้มีสาร Theobromine ทำให้กินแล้วรู้สึกมีความสุข มันจึงเป็นเครื่องดื่มคลายเครียดที่ดี แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่า จริงแล้ว การกินโกโก้จะทำให้เสพติดเช่นเดียวกับการดื่มกาแฟด้วยหรือไม่

นอกจากนี้ โกโก้ยังมีสาร Flavanols ซึ่งช่วยเพื่อความยืดหยุ่นของหลอดเลือดได้ ทำให้ป้องกันโรคหลอดเลือดได้ด้วย Dark Chocolate จึงเป็นหนึ่งใน superfood แต่สังเกตว่าต้องเป็น Dark ด้วย เพราะ Chocolate ธรรมดาเต็มไปด้วยนำ้ตาล ไม่ใช่อาหารสุขภาพอย่างแน่นอนครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*