โคมไฟ DIY

เจอโคมไฟสำหรับตู้ปลาในตู้เก็บของไม่ได้ใช้ เลยทำฐานไม้ให้มัน แปลงร่างเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะ ให้แสงสว่างกับต้นไม้ในห้องได้พอดี #DIY