สังคมโมเดิร์น

สังคมแบบโมเดิร์น คือสังคมที่ความถูกต้องดีงามมีอย่างเดียว ให้ทุกคนเดินตาม เช่น ทุกคนต้องเรียนหนังสือ ทำงานประจำ แต่งงาน มีลูก ผู้หญิงทุกคนต้องอยากมีจักแร้ขาว คนดีต้องมีศาสนา ไม่มีรอยสัก ฯลฯ คนที่ทำตามได้จะได้รับการยอมรับ ใครทำไม่ได้หรือไม่ทำตาม จะถูกเหยียด

สังคมแบบนี้ดีสำหรับคนที่ไม่ชอบคิดอะไรเอง แค่ทำตามค่านิยมให้ได้ก็อยู่ได้แล้ว ส่วนคนที่ชอบคิดต่างจะอยู่ยาก

แต่ทุกวันนี้โลกหลอมรวมกันจนกลายเป็นโพสต์โมเดิร์นไปหมดแล้ว ทำให้คนมองเห็นความดีงามว่ามีหลายแบบแล้วแต่มุมมอง เป็นโลกที่คุกคามคนที่คิดแบบโมเดิร์น ที่เชื่อในความดีแบบเดียว ที่พวกเขาถูกปลูกฝังมา โลกทุกวันนี้จึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางความคิด เพราะเราต่างก็อยากให้ความดีในแบบของเราเป็นแบบที่ดีกว่าถูกต้องกว่าความดีแบบอื่นๆ