ทำความสะอาดพื้นตู้

©

การดูดฝุ่นพื้นตู้เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย ควรทำไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนน้ำ เพราะเศษสกปรกบางอย่างที่สะสมอยู่บนพื้นตู้ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยกรอง

วิธีการคือ ตอนเปลี่ยนน้ำ ให้ใช้สายยางแต่ที่ผิวหน้าของพื้นตู้ เพื่อให้สิ่งสกปรกบนพื้นตู้หลุดออกไปพร้อมกับน้ำ โดยควรจะแค่แตะๆ ผิวหน้าดินเท่านั้นก็พอ เพื่อมิให้เกิดการฟุ้งกระจาย การทำความสะอาดแบบลงลึกถึงชั้นดินไม่ควรทำ เพราะจะทำให้แบคทีเรียในดินตายได้ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*