ฟิล์มที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ

©

เกิดจากสารอินทรีย์ที่สะสมอยู่ในตู้มากเกินไป ซึ่งอาจเกิดจากอาหารปลาที่เหลือตกค้าง หรือกรองที่ทำงานไม่ดีพอ ฯลฯ

การแก้ไขเบื้องต้น อาจใช้กระดาษทิชชู่วางลงบนผิวน้ำเพื่อซับฟิล์มออกไป หรือใช้การเพิ่มการกระเพื่อมของผิวน้ำให้มากขึ้น เช่น ยก Outflow ให้สูงขึ้น ติดตั้ง Airpump หรือให้อ๊อกซิเจนเพิ่ม แต่การแก้ไขที่สาเหตุต้องกำจัดสารอินทรีย์ต่างๆ ที่สะสมอยู่ในน้ำ เช่น ลดอาหารปลาลง ใช้หอยกินเศษอาหาร ล้างกรอง ใช้กรองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*