ศาสนา vs. ลัทธิ

ศาสนากับลัทธิ ต่างกันยังไง

เอาเข้าจริงๆ มันไม่ได้มีเส้นแบ่งที่แน่นอน ถ้าศาสนาหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ศาสนาพุทธก็ไม่ใช่ศาสนา หรือถ้าศาสนาหมายถึงต้องมีศาสดา พิธีกรรม และสาวก แต่ลัทธิจำนวนมากก็มีครบทั้งสามอย่าง

หรือว่าศาสนาต้องมีผู้นับถือเป็นจำนวนมากพอ ก็ไม่ใช่อีก เพราะศาสนาบาไฮ มีคนนับถือแค่ไม่ถึงสิบล้านคน น้อยกว่าบางลัทธิเช่นฝ่าหลุนกงเสียอีก

ไม่มีใครรู้ว่า ศาสนากับลัทธิ จริงๆ แล้วต่างกันยังไงแน่ แต่สิ่งที่ชัดเจนคือ ลัทธิใดก็ตามที่ถูกยกสถานะขึ้นเป็นศาสนาแล้ว จะสามารถอวดอ้างปาฏิหารย์ยังไงก็ได้ จะไม่มีใครว่าอะไรเลย แต่ถ้ายังเป็นลัทธิอยู่ จะโดนจับได้

ตัวอย่างเช่น ป้าเช็งอวดอ้างน้ำวิเศษ โดนจับ แต่ถ้าหลายๆ ศาสนาสามารถอ้างว่า ศาสดารักษาโรคอะไรก็ได้ด้วยการสัมผัส หรือศาสดาสามารถเดินได้ตั้งแต่ออกจากท้องแม่ หรือศาสดาสามารถใช้โทรจิตให้คนนับพันมารวมตัวกันโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้าก็ได้ ถ้าหากเป็นศาสนาแล้ว จะอ้างปาฏิหารย์อะไรก็ได้เพื่อเรียกให้คนศรัทธามากๆ หรือดูดเงินบริจาค แต่ถ้ายังเป็นลัทธิอยู่จะทำไม่ได้เลย

คิดดูแล้ว มันก็แปลกดีนะ เป็นระบบสองมาตรฐาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*