กล่องนาฬิกาข้อมือไม้

รู้สึกมั้ยว่าทุกวันนี้นาฬิกาเป็นเครื่องประดับมากกว่าเป็นเครื่องบอกเวลาเสียอีก เพราะเราพบสมาร์ทโฟนกันทุกคน มองเวลาจากสมาร์ทโฟนก็ได้ 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*