ชั้นวางของข้างโต๊ะเลื่อย

ใครใช้โต๊ะเลื่อยบ่อยๆ จะรู้สึกว่าต้องมีที่วางของเอาไว้วางอุปกรณ์บางอย่างชั่วคราว เช่น ไม้บรรทัด ที่ปัดขี้เลื่อย ตัวดันไม้ เป็นต้น ที่วางของที่ว่านี้ต้องอยู่ใกล้ๆ ตัวเวลาทำงานด้วย เพื่อให้หยิบอุปกรณ์เหล่านั้นได้รวดเร็ว

สุดท้ายก็เลยได้ โต๊ะวางของข้างโต๊ะเลื่อย แบบมีล้อเลื่อนได้ จะได้เอามาใกล้ๆ ตัวได้ง่าย เคลื่อนย้ายง่าย เวลาใช้งานเสร็จก็เอาไปเก็บได้ง่ายๆ ด้วย

ป.ล. ผลิตแบบง่ายๆ จากไม้โครงที่มีเหลืออยู่ในช้อป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*