จิกสำหรับไสชิดด้วยโต๊ะเลื่อย

ปกติเวลาจะตัดไม้บนโต๊ะเลื่อย ขอบด้านหนึ่งของไม้จะต้องเรียบตรงเท่านั้น เพื่อจะได้เอาไว้ชิดกับรั้วของโต๊ะเลื่อยได้

แต่ถ้าไม้ของเราไม่ตรง เราสามารถใช้จิกชนิดนี้แก้ปัญหาได้

เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องไสชิด เพราะเราสามารถทำให้ด้านข้างฉากกับด้านบนหรือด้านล่างของท่อนไม้ได้ โดยใช้โต๊ะเลื่อย เพียงแต่ด้านบนหรือล่างของท่อนไม้นั้นจะต้องเรียบอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจจะใช้วิธีไสด้วยกบ หรืออาศัยเครื่อง Planer ก็ได้ (ถ้ามี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*