About

The Hobbyist คือ บันทึกของชายคนหนึ่ง ที่อยากเป็นช่างไม้ แต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับงานไม้เท่าไร เป็นบันทึกของไอเดีย ความรู้ และประสบการณ์ชีวิต ที่ได้พบเจอมา

เรื่องที่เขาสนใจได้แก่ วัฒนธรรม ปรัชญา บันเทิงคดี และสุขภาพ เป็นต้น

คุณสามารถติดตามผลงานไม้ของเขาได้ทาง http://www.coziplace.com

คุยกับเจ้าของบล็อกได้ที่ narin@coziplace.com