เกี่ยวกับ

บล็อกนี้เขียนโดย นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ เพื่อบันทึกประสบการณ์ในการทำงานอดิเรก โดยเฉพาะงานไม้ รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับพูดคุยเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม ภาพยนตร์ หนังสือ ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ ปรัชญาชีวิต และการเฝ้ามองแนวโน้มของสังคมบ้าง เป็นบางโอกาส

ติดต่อผม

How-to

Share