The Frankfurt School – บริโภคนิยม

อะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกในเวลานี้ อันที่จริงโลกของเรามักจะเคยผ่านจุดนั้นๆ มาแล้ว เราจึงเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนเสมอ

March 21, 2018 :: ปรัชญา :: 1 comment.

ประสบการณ์ตรวจรหัสพันธุกรรม – mythaiDNA

ได้ยินมานานแล้วเกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อให้รู้ถึงข้อมูลสุขภาพบางอย่าง แต่ก็เพิ่งจะได้มีโอกาสเข้าถึงเมื่อเร็วๆ นี้

March 7, 2018 :: เทคโนโลยี :: 1 comment.