สรุปผลการดำเนินงานของ Etsy Shop 2017

โครงการขายของบน Etsy.com เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ที่เหลือก็คือการทำต่อไป และอย่าหยุดพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ

January 11, 2018 :: ไลฟ์สไตล์ :: 1 comment.

the story of human body – เรื่องเล่าของร่างกายมนุษย์ โดย Daniel Lieberman

เป็นหนังสือชีววิทยาที่อ่านต่อจากยีนเห็นแก่ตัว และก็เป็นหนังสือที่เปิดโลกผมอีกแล้ว มันช่วยตอบคำถามหลายๆ ข้อที่ผมสงสัยเกี่ยวกับวิวัฒนการมานานแล้ว

December 12, 2017 :: เทคโนโลยี :: 2 comments already!